• U bent nog in opleiding om aan de slag te gaan als professioneel reflexoloog en bent op weg om de 150 basislesuren te behalen zoals opgelegd door FeBeRef teneinde een erkend lid te kunnen worden; 
  • U wenst FeBeRef financieel te steunen omdat u de doelstellingen ervan onderschrijft.
 In dat geval beantwoordt een inschrijving als ondersteunend lid volledig aan uw wensen. 
Het volstaat om het inschrijvingsformulier in te vullen en een storting van minimaal € 20 te verrichten op het rekeningnummer BE03 3630 3080 1984 van FeBeRef met als mededeling “ondersteunend lid + jaar, naam en voornaam”.
Geen velden gevonden.